Pháp luật doanh nghiệp: quy định và tình huống ( Tái bản có bổ sung, cập nhật theo Luật doanh nghiệp 2020)

Trung tâm không nhận đặt in sách, tài liệu bản quyền. Bạn đọc vui lòng mua sách gốc để ủng hộ tác giả

Bạn đọc vui lòng xem tài liệu tại phần mô tả ở bên dưới.